Bakgrund_1536x768.gif

IDEELL KULTURALLIANS

En samlad röst för den ideella kultursektorn

Ideell kulturallians

Ideell kulturallians synliggör de stora samhällsinsatser som landets ideella föreningar står för. Vi samverkar för att vara en stark röst i dialog med politiken och offentlig förvaltning. Vi arbetar för att öka kunskapen om ideell sektor och bidrar med expertis om det ideella kulturlivets förutsättningar och behov av satsningar. 

Läs mer om oss!

KK_omslag_baksida_rgb_300dpi_edited.jpg

Kulturens kapillärer ger krisstöd till lokal kultur

Vi stöttar lokal kultur runt om i satsningen ”Kulturens kapillärer”. Du kan följa projekten och ta del av resultat på webben och på våra mötesplatser. 

I satsningen "Kulturens kapillärer" stöttar Ideell kulturallians lokal kultur runt om i Sverige. Genom en öppen utlysning fördelar vi medel till 216 projekt som vill pröva smittsäkra sätt att mötas, testa nya tekniker och tjänster, eller som behöver extra stöd för att övervintra.

 

Allt för att vi ska få en bra start när restriktionerna kring pandemin lättar, och passa på att utvecklas medan vi väntar! 

 

Projekten i satsningen ska vara genomförda innan årets slut. Vi följer projekten under tiden de pågår och presenterar slutresultaten. Håll utkik på webben för mer information om pågående projekt och om våra mötesplatser.  
 

Är det kulturella kretsloppet hotat?
04 juli 15:00
Kultur i Almedalen, Länsteatern Gotland