Bakgrund_1536x768.gif

IDEELL KULTURALLIANS

En samlad röst för den ideella kultursektorn

Bakgrund_rosa_1536x768_edited.jpg

Kulturens kapillärer ger stöd till lokala kulturföreningar

Vi stöttar lokala kulturföreningar runt om i satsningen ”Kulturens kapillärer” som pågår under hela 2021. Du kan följa projekten och ta del av resultat på webben och på våra mötesplatser. 

I satsningen "Kulturens kapillärer" stöttar Ideell kulturallians lokala kulturföreningar runt om i Sverige. Genom en öppen utlysning fördelar vi medel till projekt som vill pröva smittsäkra sätt att mötas, testa nya tekniker och tjänster, eller som behöver extra stöd för att övervintra. Allt för att vi ska få en bra start när restriktionerna kring pandemin lättar, och passa på att utvecklas medan vi väntar! 

 

Den öppna utlysningen stängde den 7 april 2021 och vi meddelar beslut om stöd under maj månad. Projekten i satsningen ska vara genomförda innan årets slut. Vi följer projekten under tiden de pågår och presenterar slutresultaten. Håll utkik på webben för mer information om pågående projekt och om våra mötesplatser.  
 

Läs mer