Bakgrund_rosa_1536x768_edited.jpg

Kulturens kapillärer 

Ideell kulturallians stöttar lokal kultur runt om i Sverige i satsningen ”Kulturens kapillärer” som pågår under hela 2021. Du kan följa projekten och ta del av resultat på webben och på våra mötesplatser. 

 

I satsningen "Kulturens kapillärer" stöttar Ideell kulturallians 216 projekt runt om i Sverige. Projekten prövar smittsäkra sätt att mötas, testar nya tekniker och tjänster, eller får extra stöd för att övervintra. Allt för att vi ska få en bra start när restriktionerna kring pandemin lättar, och passa på att utvecklas medan vi väntar! 
 

Projekten pågår nu och ska vara genomförda innan årets slut. Vi följer projekten under tiden de pågår och presenterar slutresultaten. Håll utkik på webben för mer information om pågående projekt och om våra mötesplatser. Läs mer om:

Ideell-kulturallians_300x300.png

Ideell Kulturallians

Ideell kulturallians är en samarbetsorganisation för det civila samhällets organisationer inom kulturområdet.

Postkodsstiftelsn-300x300.gif

Postkodsstiftelsen

Svenska Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer. Postkodstiftelsens målsättning är att verka i linje med den visionen och söker projekt som utmanar, inspirerar och förändrar.