Bakgrund_rosa_1536x768_edited.jpg

Krisstöd 2021 

Är du engagerad i en ideell kulturförening som jobbar lokalt i Sverige? Då kan du söka krisstöd till verksamhet och projekt! 


I satsningen "Kulturens kapillärer" stöttar Ideell kulturallians lokala kulturföreningar runt om i Sverige. Vi ger stöd till projekt som vill pröva smittsäkra sätt att mötas, testa nya tekniker och tjänster, eller som behöver extra stöd för att övervintra. Allt för att vi ska få en bra start när restriktionerna kring pandemin lättar, och passa på att utvecklas medan vi väntar! 


Det är lätt att söka krisstöd och vi hjälper dig med dina frågor på vägen. Vi håller webbinarier den 8 mars och den 15 mars där vi berättar mer om vilka projekt som kan få stöd och hur du söker stödet. Vi uppmuntrar dig att ställa alla möjliga frågor under våra möten, och vi finns tillgängliga för support under hela projekttiden.  


Du kan skicka in din ansökan till och med den 7 april 2021. Vi meddelar beslut om stöd under maj månad. Ditt projekt ska vara genomfört innan årets slut. 


•    Läs om alla detaljer i utlysningstexten nedan, eller som pdf!
•    Anmäl dig till våra webbinarier 
•    Din ansökan skickas in digitalt via ansökningsformuläret

Kulturena kapillärer
– krisstöd till det ideella kulturlivet

Välkommen att söka ett krisstöd för lokala kulturföreningar. Vi kallar det ”kulturens kapillärer”, eftersom de lokala kulturföreningarna syresätter kulturlivet i hela landet. Sök stöd för att övervintra pandemin. Få möjlighet att pröva något nytt, utveckla nya arbetssätt och tekniker som fungerar smittsäkert. Föreningar som har tvingats lägga sin verksamhet i malpåse kan söka stöd för att återstarta sin verksamhet. 


Ideell kulturallians har beviljats stöd från Postkodstiftelsen om nio miljoner kronor för att under 2021 genomföra projektet ”Kulturens kapillärer – Stöd och utveckling av den ideella kultursektorn under coronakrisen och i en återuppbyggnadsfas”. Genom projektet fördelar vi ekonomiskt stöd till ett hundratal aktörer inom den ideella kulturen. 

Vem kan söka?

Stödet riktar sig till ideella kulturföreningar som verkar lokalt, och som i sin tur är anslutna till någon av Ideell kulturallians nationella medlemsorganisationer.
 

Om en kulturförening som inte är ansluten till Ideell kulturallians vill ansöka om stöd uppmuntrar vi till samarbete med anslutna medlemmar. Hör av dig till oss om du är osäker om din lokala kulturförening kan söka, vi svarar på frågor på adressen: ansokan@ideellkultur.se


Stöd ges inte till riksorganisationer eller regionala organisationer.

Vad kan man söka stöd för?

Krisstödet är till för att din förening ska kunna möta pandemins utmaningar, och är öppet för olika strategier och arbetssätt. Det kan vara för intern utveckling såväl som evenemang som når en större publik. Projektet kan både gälla smittsäker kulturverksamhet på plats, såväl som utveckling av den digitala kulturen, samt inköp av teknik och tjänster som möjliggör detta. 
 

Varje projekt kan få maximalt 100 000 kr.
 

Du kan söka stöd för projekt som genomförs och redovisas under projektperioden (även om projekten siktar på att ge resultat under längre tid).

Ansökan

Ansökan för projekt görs i ett enkelt formulär som du hittar här. 

 

Viktiga datum

•    Sista ansökningsdag är den 7 april 2021
•    Beslut om stöd meddelas i maj
•    Projekt ska genomföras under 2021, och slutrapporteras innan årets slut

 

Beslut om stöd

Ansökningarna bereds av Ideell kulturallians kansli. Bedömningarna av ansökningarna grundas på om projektet har konstnärlig och kulturell angelägenhet, om det har betydelse i sitt lokala sammanhang, om det skapar förutsättningar för utveckling av verksamheten samt om det är realistiskt och har en rimlig budget. 
 

En förutsättning för stöd är att föreningens verksamhet bygger på en demokratisk och jämställd värdegrund. 

 

Beslut om vilka projekt som får stöd fattas av Ideell kulturallians styrelse.

 

Referensgrupp

En referensgrupp har bildats för att diskutera projektets övergripande frågor – det ideella kulturlivets behov, bedömningskriterier och erfarenheter. Gruppen består av representanter för Ideell kulturallians nationella medlemsorganisationer. 

 

Slutredovisning

Projektet redovisas i ett formulär senast december 2021. Här redovisas vad projektet genomfört, hur många som tagit del av projektet och kostnader. Här kan du se vilka frågor som man ska svara på i redovisningsformuläret.

 

Kunskapsutbyte och gemensamt lärande 

Vi uppmuntrar till kunskapsutbyte mellan projekten i satsningen. Vi passar på att samla in kunskaper och erfarenheter för att ta pulsen på det ideella kulturlivet i Sverige. Vi ber vill därför att du återkopplar till oss under projektets gång. Vi bjuder in pågående projekt till 2-3 digitala möten där det finns möjlighet att träffa andra deltagare och dela med sig av erfarenheter. När projekt avslutas medverkar beviljade projekt i vår utvärdering. 
 

Vid frågor, kontakta ansokan@ideellkultur.se så hjälper vi dig!
 

Ideell Kulturallians

Ideell kulturallians är en samarbetsorganisation för det civila samhällets organisationer inom kulturområdet.

Postkodsstiftelsn-300x300.gif

Postkodsstiftelsen

Svenska Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer. Postkodstiftelsens målsättning är att verka i linje med den visionen och söker projekt som utmanar, inspirerar och förändrar. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

©2021 av Ideell Kulturallians. Skapat med Wix.com