Bakgrund_rosa_1536x768_edited.jpg

Kulturens kapillärer 

Ideell kulturallians stöttar lokala kulturföreningar runt om i Sverige i satsningen ”Kulturens kapillärer” som pågår under hela 2021. Du kan följa projekten och ta del av resultat på webben och på våra mötesplatser. 

 

I satsningen "Kulturens kapillärer" stöttar Ideell kulturallians lokala kulturföreningar runt om i Sverige. Genom en öppen utlysning fördelar vi medel till projekt som vill pröva smittsäkra sätt att mötas, testa nya tekniker och tjänster, eller som behöver extra stöd för att övervintra. Allt för att vi ska få en bra start när restriktionerna kring pandemin lättar, och passa på att utvecklas medan vi väntar! 
 

Den öppna utlysningen stängde den 7 april 2021 och vi meddelar beslut om stöd under maj månad. Projekten i satsningen ska vara genomförda innan årets slut. Vi följer projekten under tiden de pågår och presenterar slutresultaten. Håll utkik på webben för mer information om pågående projekt och om våra mötesplatser. Läs mer om:
 

Kulturena kapillärer
– krisstöd till det ideella kulturlivet

Välkommen att söka ett krisstöd för lokala kulturföreningar. Vi kallar det ”kulturens kapillärer”, eftersom de lokala kulturföreningarna syresätter kulturlivet i hela landet. Sök stöd för att övervintra pandemin. Få möjlighet att pröva något nytt, utveckla nya arbetssätt och tekniker som fungerar smittsäkert. Föreningar som har tvingats lägga sin verksamhet i malpåse kan söka stöd för att återstarta sin verksamhet. 


Ideell kulturallians har beviljats stöd från Postkodstiftelsen om nio miljoner kronor för att under 2021 genomföra projektet ”Kulturens kapillärer – Stöd och utveckling av den ideella kultursektorn under coronakrisen och i en återuppbyggnadsfas”. Genom projektet fördelar vi ekonomiskt stöd till ett hundratal aktörer inom den ideella kulturen. 

Vem kan söka?

Stödet riktar sig till ideella kulturföreningar som verkar lokalt, och som i sin tur är anslutna till någon av Ideell kulturallians nationella medlemsorganisationer.
 

Om en kulturförening som inte är ansluten till Ideell kulturallians vill ansöka om stöd uppmuntrar vi till samarbete med anslutna medlemmar. Hör av dig till oss om du är osäker om din lokala kulturförening kan söka, vi svarar på frågor på adressen: ansokan@ideellkultur.se


Stöd ges inte till riksorganisationer eller regionala organisationer.

Vad kan man söka stöd för?

Krisstödet är till för att din förening ska kunna möta pandemins utmaningar, och är öppet för olika strategier och arbetssätt. Det kan vara för intern utveckling såväl som evenemang som når en större publik. Projektet kan både gälla smittsäker kulturverksamhet på plats, såväl som utveckling av den digitala kulturen, samt inköp av teknik och tjänster som möjliggör detta. 
 

Varje projekt kan få maximalt 100 000 kr.
 

Du kan söka stöd för projekt som genomförs och redovisas under projektperioden (även om projekten siktar på att ge resultat under längre tid).

Ansökan

Ansökan för projekt görs i ett enkelt formulär som du hittar här. 

 

Viktiga datum

•    Sista ansökningsdag är den 7 april 2021
•    Beslut om stöd meddelas i maj
•    Projekt ska genomföras under 2021, och slutrapporteras innan årets slut

 

Beslut om stöd

Ansökningarna bereds av Ideell kulturallians kansli. Bedömningarna av ansökningarna grundas på om projektet har konstnärlig och kulturell angelägenhet, om det har betydelse i sitt lokala sammanhang, om det skapar förutsättningar för utveckling av verksamheten samt om det är realistiskt och har en rimlig budget. 
 

En förutsättning för stöd är att föreningens verksamhet bygger på en demokratisk och jämställd värdegrund. 

 

Beslut om vilka projekt som får stöd fattas av Ideell kulturallians styrelse.

 

Referensgrupp

En referensgrupp har bildats för att diskutera projektets övergripande frågor – det ideella kulturlivets behov, bedömningskriterier och erfarenheter. Gruppen består av representanter för Ideell kulturallians nationella medlemsorganisationer. 

 

Slutredovisning

Projektet redovisas i ett formulär senast december 2021. Här redovisas vad projektet genomfört, hur många som tagit del av projektet och kostnader. Här kan du se vilka frågor som man ska svara på i redovisningsformuläret.

 

Kunskapsutbyte och gemensamt lärande 

Vi uppmuntrar till kunskapsutbyte mellan projekten i satsningen. Vi passar på att samla in kunskaper och erfarenheter för att ta pulsen på det ideella kulturlivet i Sverige. Vi ber vill därför att du återkopplar till oss under projektets gång. Vi bjuder in pågående projekt till 2-3 digitala möten där det finns möjlighet att träffa andra deltagare och dela med sig av erfarenheter. När projekt avslutas medverkar beviljade projekt i vår utvärdering. 
 

Vid frågor, kontakta ansokan@ideellkultur.se så hjälper vi dig!
 

Ideell-kulturallians_300x300.png

Ideell Kulturallians

Ideell kulturallians är en samarbetsorganisation för det civila samhällets organisationer inom kulturområdet.

Postkodsstiftelsn-300x300.gif

Postkodsstiftelsen

Svenska Postkodlotteriets övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer. Postkodstiftelsens målsättning är att verka i linje med den visionen och söker projekt som utmanar, inspirerar och förändrar.