Tre paraplyorganisationer och regionala kulturallianser

Medlemmar Ax

 • Amatörteaterns Riksförbund (ATR)

 • Föreningen för Tidig Musik

 • Kontaktnätet – riksorganisation för ideella kulturföreningar

 • KÖRSAM

 • MoKs

 • Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD)

 • Riksförbundet för Subkultur

 • Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige

 • Riksförbundet Unga Musikanter (RUM)

 • Svenska Arbetarsångarförbundet (SAS)

 • Svenska Folkdansringen

 • Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund

 • Sverok

 • Sveriges Arbetarteaterförbund (ATF)

 • Sveriges Film och Videoförbund (SFV)

 • Sveriges Kyrkosångförbund 

 • Sveriges Körförbund 

 • Sveriges Spelmäns riksförbund (SSR) 

 • UNGiKÖR

 • Ung Teaterscen

Medlemmar MAIS

 • Kammarmusikförbundet (RSK)

 • Kontaktnätet – riksorganisation för ideella kulturföreningar

 • Riksförbundet arrangörer av nutida konstmusik (RANK)

 • Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD)

 • Riksförbundet Visan i Sverige

 • Svensk Jazz

 • Sveriges Körförbund 

 • Sveriges Orkesterförbund (SOF)

Medlemmar SIOS

 • Assyriska riksförbundet

 • Chilenska riksförbundet

 • Eritreanska riksförbundet 

 • Finlandssvenskarnas riksförbund

 • Grekiska riksförbundet

 • Iranska riksförbundet

 • Italienska riksförbundet

 • Kurdiska riksförbundet

 • Polska riksförbundet

 • Portugisiska riksförbundet

 • Riksförbundet Roma International

 • Ryska riksförbundet 

 • Serbernas riksförbund

 • Spanska riksförbundet

 • Syrianska riksförbundet

 • Turkiska riksförbundet

Regionala allianser

Våra medlemmar är riksorganisationer som i sin tur innehåller lokala kulturföreningar runt om i Sverige. På många håll har man startat regionala kulturallianser. 

Läs mer om Ideell Kulturallians lokalföreningar i Skåne, Stockholm och Västernorrland