Sök
  • tereselilliehorn

Calle Nathanson blir särskild utredare för regeringens utredning om SGI för konstnärer


Under en presskonferens den 18 oktober meddelade regeringen att de tillsätter en utredning för att se över reglerna för sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Syftet med översynen är att få till ett mer modernt system för ökad trygghet och förutsebarhet samt stärkt kvalitet i handläggningen. Till särskild utredare har regeringen utsett Calle Nathanson, ordförande i Ideell kulturallians och vd för Folkets hus och parker.