Sök
  • tereselilliehorn

Välkommen på konferens och rapportsläpp med Kulturens kapillärer


Vad ser vi för vägar framåt för det ideella kulturlivet efter corona-pandemin? Vilka möjligheter och hinder finns det för det fria kulturlivet? Ideell kulturallians presenterar resultat från Kulturens kapillärer och släpper samtidigt sin rapport om projektet.