Sök
  • tereselilliehorn

Välkommen till Ideellt forum 2021 – Gunnar Ardelius är en av talarnaIdeellt Forum är en mötesplats för dig som arbetar med strategi- och ledningsfrågor, ekonomistyrning och redovisning inom ideell sektor. På årets konferens utforskas hur uppfattningen av ekonomi kan breddas och fördjupas med hjälp av kulturens värld.


Tid: <