Jumping on Box

Vad vi frågar efter i er redovisning

I slutredovisningen av ditt projekt besvarar du t ex  frågorna:
 

 • Vilka aktiviteter ingick och hur ni genomförde projektet? Kommentera eventuella avvikelser från det som angavs i ansökan.
   

 • Berätta om konkreta resultat. Har projektet lyckats? Hur många personer nådde det ut till? Har projektet bidragit till att lösa problem orsakade av pandemin?
   

 • Beskriv den viktigaste lärdomen från projektet.
   

 • Resonera kring budget och utfall – var budgeten realistisk? Blev det överskott eller underskott? Hur påverkade det i så fall projektet?
   

 • Redovisa vad stödet har använts till.
   

 • Bifoga gärna bilder med bildtext som vi kan använda när vi berättar om projektet

 

Redovisningen görs i ett webb-formulär på  samma sätt som i din ansökan.

 

Spara en sammanställning av kostnaderna i form av kvitton och andra bevis på utbetalningar som matchar bokföringen och den budget som lämnades. Detta är viktigt eftersom Postkodstiftelsen kan komma att göra  revision på ett urval projekt.