Image by Malin Strandvall

Ideell kulturallians Västernorrland

Ideell kulturallians Västernorrlands styrelse:

Margareta Bergvall, ordförande
Barbro Brix, vice ordförande 
Ove Olsson, sekreterare 
Veronika Lundqvist, kassör
Ann-Christine Ericsson 
Gitte Funck 
Maha Alhaddad 
Hans Hedlund 
Vivi-anne Olsson 

Aktuell information hittar du även på Facebook!

Margareta Bergvall, hur arbetar ni i Ideell kulturallians Västernorrland?

Vilka är de viktigaste frågorna som Ideell kulturallians Västernorrland arbetar med just nu, och hur går arbetet till?
– Vi samordnar, och försöker aktivt stödja det nätverkande arbetet mellan, ideella kulturorganisationer i Västernorrland. Vi arbetar för att sprida information om ideell kulturverksamhet och stärka ideell kultur i länet. Ideella verksamheter arbetar ofta i det tysta. Vi behöver med gemensamma ansträngningar visa ideell kulturverksamhet och hur de ideella kulturföreningarna innebär en stark och oundgänglig kraft i samhället!


Vad ser ni som den största utmaningen för det ideella kulturlivet i er region?
– Det ideella kulturlivet hade tuffa år under pandemin. Vi hoppas nu att ideell kultur kan återfå och nyrekrytera medlemmar och stärka sina  verksamheter i lokalsamhället. 

 

Hur gör jag för att engagera mig hos er?
Kontakta någon i vår styrelse direkt via den här webbsidan! Eftersom vi är en paraplyorganisation som arbetar med nätverk och samordning kan vi slussa dig vidare till lokala  ideella kulturföreningar. 

Ideell Kulturallians Västernorrland arbetar för att stödja, stimulera och verka för samarbeten inom den ideella kultursektorn.

Ideell Kulturallians Västernorrland startade som ett nätverk 2012. Med stöd av riksorganisationen bildades den regionala organisationen 2015. Föreningen arbetar för att stödja, stimulera och verka för samarbeten inom den ideella kultursektorn.

Eftersom fördelningen av statliga kulturmedel nu görs på regional nivå, tar regionen fram en kulturplan vart fjärde år i dialog med kommuner, kulturinstitutioner, konstutövare och det ideella kulturlivet. 

Ideell Kulturallians Västernorrlands verksamhet:
  • Vi företräder ideell kultursektor i samråd med regionen bland annat kring den regionala

kulturplanen.

  • Vi arrangerar en Kulturhelg, en mötesplats för ideell kultur en gång per år, som alternerar mellan länets kommuner.

  • Vi samverkar i rådslag och konferenser med riksorganisationen.

  • Vi deltar i regionala konferenser.

  • Vi är en röst för ideell kultur i media, i debatter och gentemot beslutsfattare.

  • Vi ordnar temadagar, utbildningar för ideell kultur och driver kulturprojekt.

  • Vi nätverkar, synliggör och samverkar för att marknadsföra, samordna och stärka ideell

kultur i länet.

  • Vi verkar för att få till stånd ett ideellt kulturcenter i samverkan med regionala

aktörer