marc-a-Yc409-8V2pU-unsplash.jpg

Yttranden och Rapporter

Här finns Ideell kulturallians remissvar, yttranden, debattartiklar och skrivelser.

Ideell kulturallians remissyttrande över Region Blekinges kulturplan 2022-2025

Ideell kulturallians remissvar - Region Sörmlands aktivitetsplan 2021 inom kulturplan 2019-2022, 25 september 2020

Ideell kulturallians remissvar för Region Skånes kulturplan 2021-2024, 14 april 2020

Metodverktyg: Sex principer för samråd, 2019

Bottendöd eller kulturell glöd, rapport 2019

 

Ideell Kulturallians verksamhet, Inriktningsdokument för 2019-2023

Svar Regional kulturplan Gävleborg 2019-2021, 23 maj 2018

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop (Ds 2017:8), 14 juni 2017

Yttrande För Sveriges landsbygder (SOU 2017:1), 22 mars 2017

 

En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69), 14 mars 2017

 

Svar Promemoria Vissa skattefrågor, 21 februari 2017

 

Palett för ett stärkt civilsamhälle! (Text i tidskriften Kurage), 2016

 

Remissyttrande över betänkandet av utredningen för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13), 2016

 

Svar Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31), 3 augusti 2015

 

Remissyttrande över remisspromemoria ”En ny ungdomspolitik”, 2013

 

Brev till Maria – Nio framtida reformer för civila samhället (Utgiven av Sektor3/Kurage), 2013

 

Remissyttrande över förslag till förordning om statsbidrag ideella organisationer inom kulturmiljöområdet, 2013

 

Remissyttrande över betänkandet ”Att angöra en kulturbrygga” (SOU 2012:16), 2012

 

Yttrande över betänkandet Spela samman – en ny modell för statens stöd till regional

kulturverksamhet (SOU 2010:11), 2010

 

Kulturlivets ideella organisationer bildar allians (Text i Sveriges Kommuner och Landstings publikation ”På väg mot ett starkare Kultursverige”), 2010

 

Remissvar på Kulturutredningens betänkande (SOU 2009:16), 2009